Trooli

11.1.2010 Turkuun aukaistiin TROOLI, uudenlainen palveluidea meriteollisuuden rakennemuutostilanteeseen. Meriteollisuuden heikon kysyntätilanteen aikana ammattitaitoiselle työvoimalle järjestetään työkykyä ylläpitäviä aktiviteetteja sekä luodaan mahdollisuuksia uudelleen työllistymiseen.

Hankkeen ydinajatuksena on varmistaa työvoiman riittävä osaaminen meriteollisuutta palvelevilla toimialoilla myös tulevaisuudessa, jotta työntekijät ovat nopeasti saatavilla meriteollisuuden ja soveltaen muidenkin alojen käyttöön. Tärkeänä osana on kyseisten henkilöiden työkyvyn ylläpitäminen ja ammattitaidon monipuolistaminen. Lisäksi hankkeessa ohjataan työmarkkinavalmiuksia ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, kuten ATK- ja työnhakuvalmennukseen. TROOLI on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, joka toimii verkostomaisesti. TROOLIn tiloissa päivystää määrättyinä päivinä Turun Seudun kehittämiskeskus, Turun Aikuiskoulutuskeskus sekä muita toimijoita ja hankkeita jotka työskentelevät meriteollisuuden parissa.

Eri työnantajat järjestävät lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöilleen TROOLIssa juttutupa toimintaa. Juttutuvissa keskustellaan vilkkaasti laivanrakennuksen ja meriteollisuuden tulevaisuudesta. Palvelupisteessä ei voi ilmoittautua työnhakijaksi eikä siellä tehdä työttömyysturvaan liittyviä lausuntoja tai vastaanoteta todistuksia. Tiivistä yhteistyötä alueen TE-toimistojen kanssa tehdään kehittämis- ja asiakasohjaustyössä. TROOLI kohdentaa palveluissaan niitä TE-toimistojen palveluja, jotka edesauttavat asiakkaiden tilannetta.

Asiointi niin henkilö- kuin työnantaja-asiakkaille on maksutonta, kahvista lähtien. TROOLIssa ollaan valmiita kokeilemaan uusia tapoja asiakkaiden tarpeisiin. Kiitosta on saatu yhteydenpidosta työnhakijoihin niin sähköpostilla kuin tekstiviesteillä. Asiakkaan rooli on TROOLIssa keskeinen ja toivomme, että voisimme toimia täällä eri verkostoille meriteollisuuden työnhaku- koulutushaku ja vapaa-ajanpalveluiden palvelupisteenä.